100 % fast stilling som kommunalleder

Vår trofaste, ytterst lærevillige og hardt arbeidende Ågot Eide har begynt å tenke på sin pensjonisttilværelse. Er du hennes arvtager?

 

Ågot har hatt ansvar for en veldig bred del av kommunens tjenester, men vi har nå ryddet litt og gjort klart slik at du vil være ansvarlig for oppvekstområdet. Det inkluderer to skoler med ca 85 elever, for barnehagen som har to lokasjoner, for voksenopplæringen, en relativt ny og ikke så svær flyktningetjeneste og for kulturområdet med kulturkontor, kulturskole og bibliotek. Det må vel være spennende?

 

Du er en tydelig leder som kan lytte, motivere og samarbeide. Stillingen innebærer også ansvar, både økonomisk og for saksbehandling til politisk nivå. Nyttige lederegenskaper er evnen til å ta avgjørelser og vise handlingskraft.

Beiarn kommune har tre kommunalledere og du vil lede gjennom å stå sammen med dem, staben og rådmannen i nær kontakt med den politiske ledelsen.

For å bli med på laget må du ha pedagogisk kompetanse. Det er flott om du har kjennskap til kommunal forvaltning og har ledererfaring. Vi håper du er fremtidsrettet, utviklingsorientert og liker å samarbeide med andre. Du er velkommen til en arbeidsplass med handlekraft, arbeidskapasitet og en sterk motivasjon for å gjøre en viktig jobb for samfunnet.


Vi ønsker deg velkommen til en liten organisasjonen preget av kommunikasjon, åpenhet og samspill. Gode holdninger, sterke felles verdier og fokus på engasjement og kompetanseheving - det gir motiverte ansatte! At vi også har glimt i øyet og en god porsjon humor i hverdagen bidrar til et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

 

Bli bedre kjent med Beiarn kommune, som organisasjon, arbeidsplass, nærmiljø og en aktiv fritid.

Her ser vi muligheter fremfor utfordringer, slå på tråden så forteller vi mer.

 

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i kommunens pensjonsordninger. Som kommunalleder dekker du skoleeiers ansvarsområde i rådmannens stab. Jfr. Opplæringsloven § 13 -1.

Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

 

Søknadsfrist: 01.08.2017.

Nærmere opplysninger om stillingen: Kontaktperson: Rådmann Ole Petter Nybakk, tlf.: + 47 419 15 091

Beiarn kommune

Er et vakkert stykke norsk innland som strekker seg fra Beiarfjorden i nord til Svartisen i sør. Beiarn er portalen til Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark, noe som tilkjennegir at vi her har et av de vakreste og mest verdifulle naturområdene i Norge. Det mest karakteristiske med naturen i Beiarn er kanskje dalene slik de ligger omgitt av høye, vakre fjell rekker. Selv om det er på hengende håret at vi har tilgang til havet, er vi mektig stolte av Beiarelva som ligger med sine mer enn 50 kilometer er en av de største i fylket, og definitivt en av våre beste lakseelver.

Elektronisk søknadsskjema finner du her!