100 % stilling som fagleder innenfor plan og miljø

 

Beiarn kommune utlyser 100 % stilling som fagleder innenfor plan og miljø.
Stillingen er plassert i nyopprettet avdeling for teknisk, plan, landbruk og miljø. Beiarn kommune ønsker en tydelig og engasjert person til denne stillingen.

Den som blir ansatt får myndighet og ansvar på følgende områder:

 • Planlegging, plansaksbehandling og overordnet planstrategi.
 • Miljø, forurensning og klima.
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven.
 • Det må også påregnes andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde.

   

  Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og praksis innenfor plan- og miljøområdet på høgskole eller universitetsnivå.
 • Faglig trygghet og integritet.
 • Gode kunnskaper innenfor GIS, IT og kart.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som evne til samarbeid, vilje til å lære, og systematisk og målrettet arbeid.

   

  Vi tilbyr:

 • En innholdsrik stilling med mulighet for personlig og faglig utvikling
 • I en kommune som finansielt og økonomisk står seg godt
 • Engasjerte medarbeidere og et stimulerende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

   

  Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

  Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kontakt for opplysninger om stillingen er Kommunalleder Frank Movik, tlf.: 992 49 598 eller Personalkonsulent Nina Brulhart tlf.: 75 56 91 12.

  Nyutdannede oppfordres til å søke.

  Interne søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

  Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale, herunder medlemskap i kommunens pensjonsordninger. 

  Søknadsfrist: 1. september 2017

 

Elektronisk Søknadsskjema finner du her!