2015 er friluftslivets år.

I den anledning arrangerer Salten Friluftsråd konkurransen FULL FRÆS I NORDLAND. Det er en friluftskamp mellom ungdomsskolene i hele fylket (en variant av den etablerte klassequizen). Denne gjengen i 8.trinn i Beiarn skal delta på konkurransen i Bodø torsdag 17.september. Elevene er delt inn i to lag. Det er 14 grupper i finalen i Salten og 7 skoler. Målet er at deltakende lag skal vise ferdigheter i ulike friluftslivaktiviteter. Oppgavene tar for seg et bredt spekter av tema, både praktisk og teoretisk. De dekker flere av kompetansemålene i naturfag, mat&helse, samfunnsfag og kroppsøving. I tillegg er tematikken svært relevant for valgfaget i friluftsliv, som mange skoler har et tilbud om. Vi ønsker de 11 elevene i 8.trinn lykke til!

2.png
2.png

1.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png11.pngfriluft1.bmp  friluft2.bmp