Telefonliste for Beiarn kommune

Her finner du en oversikt over kommunale telefonnummer.

 

NAVN                              Tittel                                       

Kontortelefon 

Mobiltelefon

     

ORDFØRER – TLF 75 56 90 00

   
Monika Sande Ordfører 75 56 90 10 416 39 125
     
     

SENTRALADMINISTRASJONEN – TLF 75 56 90 00

   

Ole Petter Nybakk

Rådmann

75 56 90 11

419 15 091

Geir Arne Solbakk

Økonomisjef

75 56 90 15

 

Thore Steen

Økonomikons.

75 56 90 21

 

Nina Brülhart

Personal- og økonomikonsulent

75 56 90 12

 

Anita Selfors

It-ansvarlig

75 56 90 26

 

Ahmed Okasha

Senior It-konsulent

75 56 90 14

 

Elin Brændmo

Sekretær

75 56 90 28

 

Anne Turid Brændmo

Sekretær

75 56 90 28

 

Anders Forstun

Lærling 75 56 90 82

 

Adrians Pesko

IT-lærling

75 56 90 20

 

 

SERVICETORGET – TLF 75 56 90 00

 

 

Karin Nordland

Sekretær

75 56 90 25

 

Anita Selfors

Sekretær

75 56 90 26

 

 

 

 

 

 

TEKNISK AVDELING -Vakttelefon 970 10 852

 

 

Frank Movik

Kommunal leder

75 56 90 80

992 49 598

Freddy Olsen

leder bolig eiendom

75 56 90 83

917 94 401

Torbjørn Grimstad

Avd.ing.

75 56 90 81

 

 

Slagøyra

75 56 90 90

 

 

Renseanlegget

75 56 90 91

 

 

Beiarn Kirke

75 56 90 95

 

Bjørnar Kristoffersen

leder vaktmesterkorpset

 

419 15 202

Torleif Eggesvik

 

 

948 42 659

Jøran Hemminghyth

 

 

970 07 495

Tor Allan Strand

 

 

918 33 560

Leif Bjørnar Olsen

Vaktmester Beiarn Sykehjem

75 56 91 45

901 10 552

Roald Moldjord

 

 

91 53 54 94

       

PLAN OG NÆRING

 

 

Ågot Eide

Kommunal leder

75 56 90 30

419 15 092

Mads Forsell

Skogbrukssjef

75 56 90 31

 

Bjørnar Brændmo

Næringskonsulent

75 56 90 32

99 55 82 50

Anne Maren Wasmuth

Konsulent

75 56 90 35

 

Janne Berntsen

Fagleder kultur

75 56 90 34

 

Marit Moldjord

Flyktningkonsulent

75 56 90 40

 

     

Biblioteket

 

75 56 90 37

 

Laila Gabrielsen

Biblioteksjef

75 56 90 37

 

Martine Leiråmo Barne og ungdomsarbeider  

97 65 79 65

       

FLYKTNINGETJENESTEN

     
 
Marit Moldjord  Fagleder 75 56 90 40 481 19 259
       
Anne Grete Sjøgård Miljøarbeider   941 34 693
       

BEIARN BARNEHAGE

 

 

Aino Sande

Styrer

75 56 90 45

 

 

Avdeling

75 56 90 44

 

 

 

 

 

 

Kontor, avd Tollå

75 56 91 70

 

 

Avdeling, avd. Tollå

75 56 91 72

 

 

Arbeidsrom, avd. Tollå

75 56 91 73

 

 

 

 

 

SKOLENE I BEIARN

   
Tone Gundersen Opli Oppvekstkoordinator 75 56 90 42 906 48 612

Bjørn Stenmark

Rektor og kulturskolerektor

75 56 91 82

911 55 199

Rita Olsen

Inspektør

75 56 90 52

950 44 079

       

TRONES SKOLE

75 56 91 84

 

Bjørn Stenmark Rektor 75 56 91 82 911 55 199
Ivar A. Sæther Rådgiver 75 56 91 83 900 64 402

Lærere

  75 56 91 84
         

MOLDJORD SKOLE

  75 56 90 50  
Rita Olsen Inspektør 75 56 90 52  950 44 079

Lærerrom

  75 56 90 56  

Rune Jørgensen

Logoped 75 56 90 53  
       

SOSIALKONTORET

 

 

Marit Moldjord

Barne og ungdomsarbeider  sosialkonsulent

75 56 90 40

 

       

Lisa Mari Vesterå

Barnevernet (Saltdal)

 

917 55 026

 

 

 

 

LEGETJENESTEN - tlf 75 56 91 00

LEGEVAKT / ØYEBLIKKELIG HJELP

75 56 91 00

116 117

 

113

Therese Brodersen

Helsesøster

75 56 91 32

482 30 319

 

Fysioterapi (kontor)

75 56 91 35

 

 

Jordmor (kontor)

75 56 91 33

 

 

 

 

 

HELSE OG OMSORG– tlf. 75 56 91 40

 

 

Lisbeth Movik

Kommunal leder Helse og omsorg

75 56 91 57

994 85 163

Wenche Steen

Sekretær

75 56 91 42

 

Leif Bjørnar Olsen

Vaktmester

75 56 91 45

901 10 552

 

 

 

 

BEIARN SYKEHJEM - tlf. 75 56 91 40

 

 

Elisabeth Lilleeng

Virksomhetsleder, sykehjemmet

75 56 91 43

 

Wenche Steen

Sekretær

75 56 91 42

 

 

 

Kjøkken

75 56 91 47

 

 

Vaskeri

75 56 91 48

 

(skjermet avd.)

 

HEIMEN 

 

75 56 91 55

 

 

 

HJEMMEBASERT OMSORG – TLF. 75 56 91 40

 

 

Ørjan Kristensen

Virksomhetsleder, hjemmetjenester.

75 56 91 53

97 653 657

Wenche Steen

Sekretær

75 56 91 40

 

 

Hjemmesykepleiekontor

75 56 91 56

 

 

Hjemmesykepleien (øverbygda + kveld)

 

970 16 342

 

Hjemmesykepleien (nerbygda)

 

 

952 40 340

 

Linda Moen

 

Fagleder miljøbolig

 

755 69 140

 

 

Morten Hammer

Fagleder psyksik helse og rus

755 69 166

992 63 713

Kristin Hemminghytt                    Psykriatrisk sykepleier

755 69 140

 

Aktivitetsenter

Hesteskoen

75 56 91 60