Åpent møte om skolestruktur

Ordføreren inviterer til åpent møte om skolestrukturen i Beiarn, mandag 27. februar kl. 20.00.

Møtet blir i Samfunnssalen ved Moldjord skole. Det vil bli gitt informasjon om skolestruktursaken, og det inviteres til dialog og innspill til det videre arbeidet.

 

Monica Sande

Ordfører