Årsmøte Beiarn historielag

Beiarn Historielag avholder årsmøte
søndag 23. april 2017 kl 17.00 på Klokkargården.

 

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  2. Valg av møteleder og sekretær.
  3.  Årsmelding.
  4. Regnskap.
  5. Fastsetting av medlemskontingent.
  6. Vedtektsendring, § 5. Tidspunkt for årsmøte.
  7. Valg
  8. Innspill til arbeidsplan 2017

 

Styret ønsker alle medlemmene velkommen til årsmøtet.