Årsmøte COOP BeMi

Årsmøtesaker:

1. Åpning 
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsmelding og regnskap
4. Nye normalvedtekter for samvirkelag i Norge
5. Valg av regionmodell i henhold til nye normalvedtekter
6. Nye valgregler – valg i butikk/elektronisk valg
7. Valg ifølge vedtektene 
8. Utredning av fusjon?