Aktiviteter og folkehelse

Generelt

Beskrivelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Målgruppe

Alle innbyggere i Beiarn kommune

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

 
www.regjeringen.no

Samarbeidspartnere

Alle lag og foreninger i beiarn

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Folkehelseloven

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

  • Navn: Helse- og sosialadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19