Aktiviteter

Her er en oversikt over alle våre publiserte aktiviteter

Luciamorgen i Beiarn kirke

Helsekafé på BeiarVekst

Beiarn kommune i samarbeid med Frivillighetsentralen og BeiarVekst ønsker velkommen til et hyggelig treffpunkt 1 gang i uken.