Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Ajouransvarlig

Fornavn: Geir Arne
Etternavn: Solbakk
Tittel: Økonomisjef
E-post: Geir.Arne.Solbakk@beiarn.kommune.no

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19