Båndtvang

Generelt

Beskrivelse

Forskrift om hundehold i Beiarn kommune ble fastsatt av kommunestyret 10. november 2006. Det er generell båndtvang i tiden fra 1. april til og med 20. august. I tillegg skal hund holdes i bånd eller  forsvarlig sikret i boligområder, handleområder og på kirkegårdene hele året. I områder hvor bufe beiter skal hunder holdes i bånd fram til 20. oktober.

For å beskytte viltet kan det under ekstraordinære snøforhold vedtas båndtvang for hund.

Søknad om dispensasjon fra forskrift eller hundeloven sendes kommunen.

Regelverk

Lov

Lov om hundehold (hundeloven)

Forskrift

Forskrift om hundehold i Beiarn kommune

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune, 8110 Moldjord eller post@beiarn.kommune.no

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende innen 3 uker etter mottat søknad.

Klagemulighet

Klageinstans er Fylkesmannen i Nordland. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Landbruks- og kulturadministrasjon
  • Leder: Ågot Eide
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

26.06.2017 09:46