Barnesvømming

Barnesvømming- Frisklivaktivitet i bassenget på Moldjord skole. For barn fra 0 år til og med 4. klasse i følge med en voksen. Annen hver onsdag fra kl. 17.30 -18.30. Gratis for barn. Partallsuker

Kontaktperson Liudmyla Luchynska 450 71 764

 

Basseng for barn fra 10-12 år har også eget svømmetilbud. Dette finner også sted på Moldjord Skole og er annen hver torsdag (oddetallsuker) fra kl. 18.00 til 19.00.

Kontaktperson Ingrid Helene Watne Carlsen 900 34 802