Barneturn

frisklivlogo.jpg
frisklivlogo.jpg

For barn 1. - 4. klasse kl 17.30

For barn 5. - 10. klasse kl 18.30

Frisklivaktivitet. Gratis tilbud for banr.

Kontaktperson Hilde Rasch Olsen tlf 909 91 456