Barneturn

Frisklivaktivitet i salen på Moldjord skole. Kl. 17.30 for 1.-7. klasse og. Annen hver onsdag (oddetallsuker). Gratis tilbud.

Kontaktperson Liudmyla Luchynska tlf 450 71 764 / Rakel Pettersen 993 09391.