Beiarfjellet

Skiløype på Beiarfjellet. Foto: Knut Rønnåbakk
Skiløype på Beiarfjellet. Foto: Knut Rønnåbakk