Bygdeutvikling Beiarn

«Bygdeutvikling er spesielt viktig med tanke på næringsutvikling, rekruttering og trivsel».

 

Som en videreføring av LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene), BPP (Bygdepolitisk program) og Bolyst etableres det nå et nytt tiltak: Bygdeutvikling Beiarn (BB). De kommunale midlene som tidligere har gått til BPP overføres nå Bygdeutvikling Beiarn.

Man kan søke tilskudd fra BB til ideer og tiltak, særlig for ny aktivitet i lokalsamfunnet. Tilskuddet er på max 10 000 kroner, og de som ikke er kvalifisert til tilskudd fra andre offentlige tilskuddsordninger vil bli prioritert.

Det er etablert en administrativ styringsgruppe bestående av leder for Frivilligsentralen, Gudbjørg Navjord, kulturleder Janne Berntsen, landbruksfaglig leder Anne Maren Wasmuth og næringskonsulent Bjørnar Brændmo.

Har du en ide, eller lurer du på noe rundt ordningen, ring Bjørnar Brændmo 75 56 90 32 eller Janne Berntsen 75 56 90 34, eller send en epost til post@beiarn.kommune.no