Beiarn kulturskole

Generelt

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Lov

Forvaltningsloven
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Retningslinje

Retningslinjer for elevopptak
Retningslinjer for undervisning

Praktiske opplysninger

Søknadsskjema

Skjema for utmelding
Søknadsskjema kulturskole ny 2016 pdf
Søknadsskjema kulturskole ny 2016 word

Søknaden sendes til

Beiarn kommune

8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Bjørn
Etternavn: Stenmark
Tittel: Rektor
Telefon: 75 56 90 52
E-post: b.stenmark@beiarn.kommune.no

Ansvarlig enhet

  • Navn: Skoleadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Kontaktenhet

  • Navn: Skoleadministrasjon
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19