Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beiarstipendet

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kunstnerstipendet

Beskrivelse

Beiarstipendiet ble etablert i 1993 av Beiarn kommune v/ landbruks- og kulturstyret og Beiarn bygdeutvikling. I samarbeid med Beiarn Historielag deles stipendet ut hvert andre år til en kunstner som ønsker å oppholde seg og arbeide i Beiarn minimum 3 uker om sommeren. Kunstnere fra hele landet kan søke.

 

Stipendet deles ut hvert tredje år inntil annet vedtak gjøres.


Ordningen innebærer:

  • Gratis bolig stilles til rådighet i Klokkergården på kommunesenteret Moldjord. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kulturkontoret,  tlf. 755 69 000.
  • Stipend kr. 30.000,-
  •  Oppholdet skal resultere i en lokal utstilling der arbeidene stilles ut påfølgende år, etter oppholdet. 

 

 

 

aaa

Lover og forskrifter

Statutter for Beiarstipendiet

 

Statuttene for Beiarstipendet ble sist endret og vedtatt av Beiarn driftsutvalg 10.06.2010. Endringen innebærer et vedtak om at utdelingen skjer hvert tredje år, og at stipendet økes til kr. 30.000,-.

 

 

 

1. Formålet med Beiarstipendiet er å øke interessen for forskjellige kunstuttrykk gjennom å presentere mangfoldet innenfor området, og ved å etablere kontakt mellom lokalbefolkningen og kunstner.

2. Beiarstipendiet kan søkes av kunstnere og utdeles hvert tredje år, såfremt passende søker har meldt seg.

3. Beiarstipendet driftes av Beiarn kommune, Nordlandsmuseet og Beiarn Historielag. Beiarn kommune skal stille til disposisjon et passende beløp som tildeles den kunstneren som blir utpekt til å motta stipendiet. Beiarn Historielag stiller til disposisjon nødvendige rom til bolig og arbeidsrom for kunstneren under oppholdet i Beiarn i inntil en måned i Klokkergården på Moldjord. Kunstneren koster selv reise til/fra Beiarn og holder seg selv med kost. Nordlandsmuseet og Beiarn Historielag har vertskapet for kunstneren og hjelper vedkommende å finne seg til rette.

4. Den kunstneren som blir tildelt Beiarstipendiet, må oppholde seg og arbeide i Beiarn i minst 3 uker. Tidsrommet for oppholdet avtales med kommunen. Kunstneren skal være åpen for kontakt med kunstinteresserte fra lokalsamfunnet i rimelig utstrekning.

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Stipendiet deles ut hvert tredje år, og neste tildeling vil bli i 2019

Ordningen innebærer:

  • Gratis bolig stilles til rådighet i Klokkergården på kommunesenteret Moldjord. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kulturkontoret,  tlf. 755 69 000.
  • Stipend kr. 30.000,-
  • Oppholdet skal resultere i en lokal utstilling der arbeidene stilles ut påfølgende år, etter oppholdet. 

 

Søknadsfrist

15. april 2019

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Cv og presentasjon av 5 arbeider legges ved.

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-12 12:12