Beiarstipendiet ble etablert i 1993 av Beiarn kommune v/ landbruks- og kulturstyret og Beiarn bygdeutvikling. I samarbeid med Beiarn Historielag deles stipendet ut hvert andre år til en kunstner som ønsker å oppholde seg og arbeide i Beiarn minimum 3 uker om sommeren. Kunstnere fra hele landet kan søke.

Stipendet deles ut hvert tredje år inntil annet vedtak gjøres.

Ordningen innebærer:

Gratis bolig stilles til rådighet i Klokkergården på kommunesenteret Moldjord. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kulturkontoret,  tlf. 755 69 000.

Stipend kr. 30.000,-

Oppholdet skal resultere i en lokal utstilling der arbeidene stilles ut påfølgende år, etter oppholdet.

Les mer om statutter og søknadsprosess