Bli med bygdekvinnelaget på tur til Stiøyra

Kaffebål og grilling av fiskekaker