Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Vi  har helsekafeen på tollå. Den driftes av Beiarvekst i sammarbeid med hjemmebasert omsorg og psykisk helse. Transport til kaffeen er gratis.

I Holmen dagsenteret, åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag, torsdager arr. det tur av dagsenteret

Dagtilbudet i Holmen er rusfritt.

Dagsenteret arrangerer dags og overnattingsturer, disse er rusfrie.

Vi har dagtilbud på sykehjemmet for demente og personer med behov for avlasting

Ansvarlig for Holmen dagsenter er Morten Hammer

 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Personer med behov for sosialt samvær, eldre, funksjonshemmede,personer med psykiske lidelser, demens,  til oss er alle velkommen til oss.

Samarbeidspartnere

Legekontoret, NAV, hjemmesykepleien og spesialist helsetjenesten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Dagtilbudet i Holmen er rusfritt. I dagsenteret er kan du ikke komme ruspåvirket.

Dagsenteret arrangerer dags og overnattingsturer, disse er rusfrie. Velger du og benytte rusmidler herunder også alkohol, da velger du og avslutte turen i regi av dagsenteret.

Lov

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrift

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Retningslinje

Sammen om pårørende

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Hjemmesykepleien
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Sist oppdatert

20.10.2017 09:47