Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. november kl. 14:13

Har du husket å registrere brønnen din?

Les mer clear

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Vi  har helsekafeen på tollå. Den driftes av Beiarvekst i sammarbeid med hjemmebasert omsorg og psykisk helse. Transport til kaffeen er gratis.

I Holmen dagsenteret, åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag, torsdager arr. det tur av dagsenteret

Dagtilbudet i Holmen er rusfritt.

Dagsenteret arrangerer dags og overnattingsturer, disse er rusfrie.

Vi har dagtilbud på sykehjemmet for demente og personer med behov for avlasting

Ansvarlig for Holmen dagsenter er Morten Hammer

 

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Personer med behov for sosialt samvær, eldre, funksjonshemmede,personer med psykiske lidelser, demens,  til oss er alle velkommen til oss.

Partnere

Legekontoret, NAV, hjemmesykepleien og spesialist helsetjenesten

aaa

Lover og forskrifter

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Søknadskjema pleie og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Hjemmesykepleien
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-10-20 09:47