Den kulturelle skolesekken

Generelt

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Den kulturelle skolesekken - hjemmeside

Samarbeidspartnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.
 

Beslektede tjenester

Regelverk

Retningslinje

Kulturell skulesekk for framtida - St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Bjørn
Etternavn: Stenmark
Tittel: Rektor
Telefon: 75 56 91 82
E-post: b.stenmark@beiarn.kommune.no

Fornavn: Bjørn
Etternavn: Stenmark
Tittel: Rektor
Telefon: 75 56 90 52
E-post: b.stenmark@beiarn.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Trones skole
  • Telefon: 75569180
  • Telefaks: 75569181
  • Epost bstenmark@beiarn.kommune.no
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: Tollånes 8114 TOLLÅ

Andre opplysninger

Gyldig til

30.06.2018

Sist oppdatert

07.06.2017 09:31