Driftsutvalget 24. november 2015

SAKSLISTE                                              Innkalling (pdf)  Vedlegg: Oppvekst i utvikling   Møteprotokoll

Referater
Delegerte vedtak
21/15 15/599 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget
22/15 15/534 Kommunal akutt døgnplass (KAD)
23/15 15/590 Kommunale retningslinjer - Flyktningetjenesten. Bosetting og deltakelse i introduksjonsprogram
24/15 15/413 Plan for bosetting av flyktninger 2016 og 2017 - 2019.
25/15 15/183 Tilskudd til utbedring av radongass
26/15 15/300 Navneendring Moldjord barnehage
27/15 14/305 Fremtidig skolestruktur i Beiarn kommune
28/15 15/530 Hovedplan vei - Handlingsplan 2016 - 2019 Prioritering av opprusting kommunale veier
29/15 15/430 Klage på fordeling av brøyterode - Jan-Helge Einan
30/15 15/430 Klage på fordeling av brøyterode - John - Arne Kristensen
31/15 15/330 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019


Beiarn kommune 18.11.2015
Helge Osbak
leder

Innkalling (pdf)  Vedlegg: Oppvekst i utvikling     Møteprotokoll