Driftsutvalget 27. oktober 2015

SAKSLISTE            Hele innkallingen PDF  Møteprotokoll PDF

Referater


17/15 15/536 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget


18/15 15/512 Jubileumsfeiring Beiarn pensjonistforening. Kommunalt tilskudd.

19/15 15/430 Brøyting private veier 2015 - Brøytekontrakter


20/15 15/431 Brøyting av private veier 2015 - 2016 Brøytesatser


Beiarn kommune, 20.10.2015
Helge Osbak
Leder

Hele innkallingen PDF    Møteprotokoll PDF