Driftsutvalgmøte 02.10.14

Møteinnkalling for møte den 02.10.14

Innkallingen     Møteprotokoll

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER
DELEGERT VED T AK

15/14 14/517
GODKJENNING AV PROTOKOLL

16/14 14/243
KULTURPRIS 2014

1 7/14 12/118
SAMARBEIDSA VT ALE OM FOLKEHELSEARBEID

18/14 14/512
BRØYTING AV PRIVATE VEIER 2014 - 2015 - BRØYTESATSER

19/14 14/513
BRØYTING AV PRIVATE VEGER - VURDERING OM
FRITIDSBOLIGER SKAL OMFATTES AV ORDNINGEN

20/14 14/510
GODKJENNING AV PLAN FOR TILPASSET OPPLÆRING OG
SPESIALPEDAGOGISK UNDERVISNING FOR BARNEHAGE OG
SKOLE

21/14 14/514
GODKJENNING AV MOLDJORD BARNEHAGE

22/14 14/511
KOMMUNAL PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER - BEIARN
KOMMUNE

23/14 . 14/523
FORBEREDELSER TIL SKOLESTRUKTURSAK - AL TERNA TIVER
TIL UTREDNING - Saksdokumentene ettersendes.