SAKSLISTE          Møteinnkalling       Møtet avholdes på kommunehuset og starter kl 09.00  Møteprotokoll

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK:

10/17 17/251 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget

11/17 17/124 Tilskudd til lag og foreninger, inklusiv kor og korps

12/17 171152 Kulturmidler - Tilskudd til tiltak for barn og unge

13/17 17/228 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Nye Beiarn Turistsenter AS

14/17 17/247 Avtale med Karrieresenter Salten 

15/17 17/254 VEedtak av veiadresse - Kommunale veier

16117 17/254 Oppretting av nye adresseparseller 

Beiarn kommune, 10.04.2017

Helge Osbak Leder