Driftsutvalgsmøte 20. februar 2015

SAKSLISTE

0900 -10.30 Arbeidsmøte om skolestruktursak

Det legges opp til et åpent arbeidsmøte i forbindelse med videre arbeid med utredning av skolestruktursak.
Til denne delen av møtet inviteres også ordfører, gruppeledere, rådmannen og kommunalledere. Per Oscar Schjølberg fra KS er spurt om å være prosessveileder i arbeidet med utredningen og vil delta på møtet sammen med oppvekstkoordinator.
I møtet vil problemstillinger vedrørende utredningen, presisjonsnivå m.m. bli tatt opp til diskusjon og avklaring.

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/15 15/86 Godkjenning av protokoll

2/15 15/82 Møteplan Driftsutvalget 2015

3/15 14/468 Retningslinjer for søknader om permisjon fra opplæring i grunnskolen i Beiarn kommune.

4/15 13/731 Ordensregler for elever i Beiarn kommune

Beiarn kommune 12.02.2015

Anne Rita Nybostad

Leder.                                             Fullstendig saksliste (pdf)    Møteprotokoll