Driftsutvalgsmøte 20. november 2014

SAKSLISTE                                             Hele sakslisten (PDF)

Referater


25/14 14/575
Hovedplan vei. Handrlingsplan 2015 - 2018


26/14 13/693
Rusmiddelpolitisk handlingsplan


27/14 13/696
Omstilling pleie og omsorg - bygging av omsorgsboliger


28/14 14/317
Budsjett 2015 - ettersendes.


Beiarn kommune, 13.1 1.2014
Anne Rita Nybostad
Leder.