SAKSLISTE       Møteinnkalling     Møteprotokoll

Tittel TEMATIME: Kulturutredning.

Referater

Delegerte vedtak

23/17 17/526 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalget

24/17 161756 Kulturutredning i Salten

25/17 16/1046 Valg av rådsrepresentant til Nordlandsmuseet

26/17 17/522 Søknad om bevilling til skjenking av alkohol

27/17 16/663 Salten Brann IKS - Medlemskap for Værøy kommune

Beiarn kommune, 14.09.2017

Helge Osbak leder