SAKSLISTE    Innkalling     Møteprotokoll

Referater
Delegerte vedtak
16/16 16/1151 Godkjenning av protokoll - Driftsutvalegt
17/16 16/824 Rullering av handlinsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv
18/16 16/966 Tilbud om kjøp av maleri
19/16 16/980 Søknad om redusert skjenkegebyr - Behandlingstutiner
 20/16 16/941 Dokmodalveien - Søknad om tilskudd til skogsbilvei - Terje Dagfinn Nilsen
21/16 16/1148 Hovedplan vei - Handlingsplan 2017 - 2020 Prioritering av opprusting kommunale veier

 Beiarn kommune, 17.11.2016
Helge Osbak Leder.