Driftsutvalgsmøte 27. august 2015

SAKSLISTE

Referater

Delegerte vedtak


13/15 15/405 Godkjenning av protokoll


14/15 14/305 Skolestruktur


15/15 151258 Støtte til vedlikehold Nesliveien


16/15 14/529 Brøyting - Kommunale og private veier i Beiarn kommune


Beiarn kommune, 21.08.2015
Ann Rita Nybostad
Leder.
 

Hele innkallingen (pdf)   Møteprotokoll