Driftsutvalgsmøte 28. mai 2014

Saksliste


REFERATER
8/14 12/639 Flyktninger


9/14 14/300 Rammetimetall og stillingshjemler skoleåret 2014-2015


10/14 14/113 Tilskudd til aktiviteter - kor, korps, lag og foreninger 2014


11/14 14/137 Søknad om driftstilskudd


12/14 14/282 Utbedringstiltak kommunale veger - disponering av budsjett 2014


Beiarn kommune, 26.05.2014
Anne Rita Nybostad
leder

Se hele innkallingen (PDF)  Les protokollen