Driftsutvalgsmøte 28. august 2014

SAKSLISTE

Referater


Delegerte vedtak


13/14 14/113
Klage på vedtak


I tilknytning til møtet vil administrasjonen orientere om status for utredningen om skolestruktur.

TILLEGGSLISTE


14/14 14/180
Skjenking av alkohol Kvanto Servide Ved Hans Kristian Marvold


Beiarn kommune, 20.08.2014
Anne Rita Nybostad
leder

Les innkallingen her  Tillegg til innkallingen

Møteprotokoll