SAKSLISTE       Møteinnkalling (pdf)   Møteprotokoll pdf

 

Referater

Delegerte vedtak

1/16 12/118 Oversikt over helsetilsyand og påvirkningsfaktorer i Beiarn 2016-2020

2/16 12/781 Justering av vedtekter - Beiarn barnehage

 3/16 16/73 IKT - Reglement for elever i skolene i Beiarn

 Beiarn kommune, 25.02.2016

Helge Osbak
Leder

 Møteinnkalling (pdf)    Møteprotokoll pdf