Duoddara Ráfe - Pitesamisk senter

Duoddara Ràfe - Pitesamisk senter er en samisk institusjon som har som formål å bevare og utvikle pitesamisk språk, kultur og identitet innenfor de pitesamiske områdene i Norge. Duoddara Ràfe - Pitesamisk senter har kontorplass på Dokmo, Beiarn.

Det pitesamiske området er hele Sør-Salten, med kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Gildeskål og Meløy som tradisjonelle kjerneområder. Duoddara Ràfe – pitesamisk senter samarbeider med institusjoner, organisasjoner, stiftelser, foreninger og privatpersoner.

Hva arbeider de med? Gjennom å arrangere eller medvirke til aktiviteter, som eksempelvis; foredrag og seminarer, kurs o.l. søker Duoddara Ràfe å bevare og utvikle pitesamisk språk, historie, identitet, kultur og samfunnsliv. Lokalene på Dokmo er et samisk kulturhus/møteplass for den samiske befolkningen i Sør-Salten og gjennom ulike samarbeidsrelasjoner forsøker Duoddara Ràfe å fremstå som pådriver for økt pitesamisk museumsvirksomhet i Sør-Salten.

Hver tirsdag (10-18) har sentret åpent hus (forbehold om ferieavvikling).

Daglig leder Stig Morten Kristensen kan nås på telefon 482 38 197 (hverdager 8-16) eller e-post duod.rafe@gmail.com