Eggesvikmarsjen

Eggesvikmarsjen går i år for 21.gang fra kvartsbruddet i Ertenvågdalen via de vakre fjellgårdene Sandmoen og Birkeli, og ned til Eggesvik. Turen er gratis. Turen er ca.12 km og er relativt lett å gå. På Sandmoen selges det kaffe og kaker. Nede i Eggesvik på Grendehuset selges det rømmegrøt, sodd, kaffe og kaker. 

For å komme tilbake til Ertenvågdalen kan du gå tilbake eller bli fraktet over fjorden. På andre siden, i Evjen, går det buss til Ertenvågdalen. Du må betale 60 kr for voksen og 20 kr for barn med bussen. Det blir satt opp 2 busser som kjører til det ikke er flere igjen! 

For de som har med små barn eller som vil bruke god tid kan det være lurt å starte før kl.11:00. Vi er på plass med parkering rundt 9:00. Anbefaler de som kommer fra Bodø å parkere like før toppen på, høyre side, like før dere er i Gildeskål. 

Denne siden blir oppdatert helt til start på marsjen. Mer informasjon kommer.