Med hjemmel i eiendomsskatteloven §15 og med henvisning til Beiarn kommunestyres vedtak av 15. desember 2017, om budsjett 2018, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars 2018. Eiendomsskattesatsen er satt til 7 promille og eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr. 1. juni og pr. 1. desember.

Årets eiendomsskatteliste finner du
HER

 

Eventuelle klager på eiendomsskattegrunnlaget rettes til Beiarn kommune, økonomikontoret 8110 Moldjord, innen seks uker fra offentlig utlegg. 

 

 

Rådmannen