Bilder fra Beiarn

 Latest News

Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale

26. mai 2017

Beiarn kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere.

Nytt fra politikken

26. mai 2017

Onsdag var det fire politiske møter. Protokollene vil ikke komme ut før mandag, men her finner du litt info om hva som ble behandlet:

Elgskyting

24. mai 2017

Musikk på sykehjemmet

23. mai 2017

Pianoelever fra kulturskolen opptrådte på sykehjemmet 11. mai

The following has evaluated to null or missing: ==> _pages[0].parent() [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 152, column 76] ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #assign _parent = _pages[0].parent() [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 152, column 57] - Reached through: @find.allByView key=template.properti... [in template "theme/include/frontpage.ftl" at line 148, column 25] - Reached through: #include "/${template.root}/include/f... [in template "theme/master.ftl" at line 111, column 33] ~ Reached through: #nested [in template "theme/structure.ftl" in macro "body" at line 89, column 17] ~ Reached through: @h.body [in template "theme/master.ftl" at line 18, column 1] ~ Reached through: #nested [in template "theme/structure.ftl" in macro "html" at line 8, column 9] ~ Reached through: @h.html [in template "theme/master.ftl" at line 16, column 1] ----