Endringer i bruk av samfunnssalen

All fast aktivitet i samfunnssalen 1. - 6. juni og 13. - 14. juni går ut. 1. - 6. juni skal Moldjord skole feire sitt 50-års jubileum. 13.-14. juni har Beiardilten lånt samfunnssalen til sitt arrangement.