Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ 2017

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk

Regelverk

Lov

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Retningslinje

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler
Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med servicetorget for avtale tid for prøve.

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Servicetorget
  • Telefon: 75 56 90 00
  • Epost post@beiarn.kommune.no
  • Postadresse: Moldjord 8110 MOLDJORD
  • Besøksadresse: 8110 MOLDJORD
  • Åpningstid: 15.05 - 01.09 08:00-15:00, 01.09 -14.05 08:00-15:45

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19