Europeisk helsetrygdkort

Generelt

Beskrivelse

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. 

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort. For å bestille kortet, må du benytte en av disse påloggingsløsningene: MinID, BankID, BuypassID eller Commfides e-ID.

Bestilles fra Helsenorge.no

Dette er ikke en kommunal tjeneste

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19