Aktiviteter

I Beiarn kommune setter vi mennesker i fokus og har mange tilbud til våre innbyggere. Det er summen av disse tilbudene, samt lokalt engasjement og holdninger i samfunnet generelt som gjør det godt å være i Beiarn.

En aktiv og meningsfylt hverdag er viktig for mennesker. Det er viktig med gode tilgjengelige og trygge møteplasser for mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger.
Fokus på en god folkehelse er en grunnleggende verdi av stor betydning for både individet og samfunnet.  I Beiarn Kommune ser vi helse i et helhetlig perspektiv og føler det er viktig å legge til rette for at hver og en tar det sunne valget.

Trykk på ønsket link i tabellene for mer informasjon

 

b_logo.png frisklivssentralen-logo-stor3.jpg frivilligsentralen.jpgLag og foreninger
Beiarn Turlag
beiarn.png Kulturkortet beiarn_aktivitesplan.jpg ut.no

 

Trykk på bildet for å finne aktiviteter i din aldersgruppe                             

folkehelse_barncolorx.jpg        folkehelse_ungdom--colorx.jpg      folkehelse_voksen-colorx.jpg