Folkeregister

Generelt

Beskrivelse

Folkeregisteret er en del av Skatteetaten. Når du har spørsmål relatert til folkeregisteret, skal du altså kontakte Skatteetaten, ikke kommunen.
 


Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

Sist oppdatert

10.05.2017 10:19