Nødnummer

Footer artikkel 3

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

Legekontoret 75 56 91 00
Legevakt: 116117
Pleie og omsorg: 75 56 91 40

Vakttelefon teknisk:  970 10 852