Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjema o.l. til bruk for kommunalt ansatte

Bruk av kommunal bil

Søknadsskjema for bruk av kommunal bil finner du her 
Søknadsskjema
 

 1. Bilen benyttes til tjenestereiser i Beiarn kommunes regi.
   
 2. Behov for bil meldes til servicetorget.  Fredag kl. 12.00 er frist for å søke for kommende uke. I tillegg til dato er det viktig at klokkeslett for avreise og ankomst er fyllt ut på skjemaet. Dersom det oppstår uforutsette reiser/behov for bil, ringer du servicetorget og sjekker om bil er ledig. Det vil ikke bli utbetalt kjøregodtgjøring for bruk av privatbil dersom bilen har vært ledig.
   
 3. Nøkler fås utlevert på servicetorget og leveres tilbake der, dersom ikke annet er avtalt.
   
 4. For fylling av drivstoff (diesel) finnes det et kort i bilmappen. Dette kan brukes på Best bensinstasjon, Circle K og 123-automater.
   
 5. Hvis du skulle være så uheldig å påføre bilden skade, skal dette meldes til servicetorget ved innlevering av nøkler. Ved forsikringsskade skal bruker skrive skademelding som sendes forsikringsselskapet.  Kopi leveres servicetorget.
   
 6. Den som låner bilen er ansvarlig for at det er minst halv tank når bilen leverse tilbake. Bilen leveres tilbake i «presentabel stand», dvs. ren og ryddig innvendig. Ved behov for større renhold meldes dette til servicetorget.
   
 7. Dersom flere melder behov for bilen på samme dag vil søknaden som lønner seg best for kommunen bli prioritert. Ved å melde inn reiser i god tid vil det også være større muligheter for servicetorget å videreformidle muligheten for at flere kjører sammen til ulike reiser både med kommunal bil og privatbil.

Innkjøpsportalen

Innkjøp innlogging 
Ajour sin hjemmeside

Kommunene i Salten regionen har etablert felles innkjøpsordning i "Samordnet Innkjøp i Salten", hvor Bodø er vertskommune. Kontoret har ansvar for inngåelse av rammeavtaler, bistand til kommunene og tjenesteenhetene i større anskaffelsesprosjekter, samt opplæring og veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk for offentlige anskaffelser.

E-handel er innført med den elektronisk bestillingsløsningen A Jour innkjøp. Innkjøpskontoret har fire ansatte inklusiv innkjøpssjefen.

Sentrale oppgaver:
• Koordinering av anskaffelser, herunder rammeavtaler, større investeringskjøp og rådgivning i innkjøpsspørsmål 
• Veiledning og opplæring i lov og forskrifter om offentlige anskaffelser
• Utarbeidelse og utvikling av konkurransegrunnlag/avtaler 
• Videreutvikling av et tverrfaglig innkjøpssamarbeid med tjenesteenhetene i kommunene
• Oppfølging og gjennomføring av anskaffelsesprosesser 
• Informasjon og veiledning til avdelingene/tjenesteenhetene 
• Leverandørutvikling

Prosjektservice AS arbeider med programvareutvikling og kompetansebygging innenfor offentlige anskaffelser. De har fokus på brukervennlighet og minimale krav til opplæring. All informasjon er samlet på et sted, noe som forenkler virksomhetens og tilsynsmyndighetenes oppgave med å kontrollere at lovpålagte oppgaver følges opp. 

For spørsmål angånde Ajour HMS, Brann og Vedlikehold rettes til kundeservice@pssu.no eller telefon 75640517.

Bestilling av tjenestereiser

Interkommunale selskaper

Oversikt over Interkommunale selskaper (IKS), hvor Beiarn kommune er medeier.

IKS er en norsk organisasjonsform for selskaper innen offentlig sektor der flere kommuner og/eller fylkeskommuner er eiere. Selskapsdriften reguleres av lov om interkommunale selskaper.

Interkommunale vannverk, arkivdrift og regionmuseer er typiske funksjonsområder for interkommunale selskaper.

For ytteligere informasjon trykk på bildet.

iris_salten.png


salten_brann.png
 


htms-salten.png

 

  salten_kommunerviskjon.png

 

Salten Regionråd

Regionrådet ble etablert i 1989. Hovedoppgaven er å sette i gang viktige regionale utviklingsoppgaver, samt å forene de ni kommunene i en felles regionalpolitikk. Det er en viktig oppgave å skape gode regionale møteplasser, som grunnlag for styrket tillit og samhandling. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig.
 
Regionrådet består av ordførere, opposisjonsledere og rådmenn i de ni kommunene, og har et eget sekretariat med tre ansatte. Utviklingsoppgavene organiseres i egne prosjekter. I tillegg er egne administrasjoner knyttet til Salten Friluftsråd, Felles Ansvar i Salten og Salten Kultursamarbeid, underlagt regionrådet. Regionrådets virksomhet er finansiert av de ni kommunene, etter folketall. Utviklingsoppgavene har i tillegg betydelig ekstern finansiering fra fylke og stat.

 

logosalten.png

Trykk på bildet for å gå til regionrådest hjemmeside.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen leder den kommunale virksomheten. Rådmannen er den øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontoret, økonomiavdeling/kommunekasse og servicetorget.

Hovedansvarsområder er økonomisk planlegging og budsjett, regnskap, personalforvaltning, plan- og næringsarbeid og drift, vedlikehold og utvikling av kommunens edb-nettverk samt saksforberedelse til formannskap, kommunestyre, planutvalg og administrasjonsutvalg.

 

Servicetorget

Servicetorget har sekretæroppgaver for alle avdelinger i kommunen, herunder blant annet sentralbord- og informasjonstjeneste, kopiering, postbehandling / journalføring. Sekretariatet har ansvaret for kommunens felles arkiv, og for for- og etterarbeid i forbindelse med politiske møter. Det er servicetorget som administrerer tømming av private septiktanker, brøyteordning og feiing. Bostøtteordningen er også tillagt servicetorget.

Publisert | Oppdatert 16. januar 2018

Skjema