Formannskapet

Medlemmer og varamedlemer

Formannskapets medlemmer
Funksjon Navn Parti
Leder Monika Sande Senterpartiet
Nestleder Gudbjørg Navjord Beiarn Bygdeliste
Medlem Håkon Andre N. Sæther Arbeiderpartiet
Medlem Heidi Larsen Arbeiderpartiet
Medlem Andre' Kristoffersen Senterpartiet

 

Varamedlemmer i formannskapet
Varamedlem nr Navn                                   Parti                              
1 Ørjan Kristensen Arbeiderpartiet
2 Kjell Arthur Sandmo Arbeiderpartiet
3 Helge Osbakk Arbeiderpartiet
4 Ole Håkon Hemminghytt Arbeiderpartiet
     
1 Anne Rita Nybostad Beiarn Bygdeliste
2 Øyvind Sande Senterpartiet
3 Bror Even Hemminghytt Beiarn Bygdeliste
4 Rune Jørgensen Senterpartiet
5 Tone Kristin Helbostad Beiarn Bygdeliste