Formannskapets innstilling til Budsjett 2018, og økonomiplan 2018 - 2021

Her legges Formannskapets innstilling til Budsjett 2018, og økonomiplan 2018 - 2021 til offentlig gjennomsyn.