Formannskapsmøte 1. september 2015

SAKSLISTE             Hele innkallingen (pdf)      Møteprotokoll

Referater


34/15 15/411 Godkjenning av protokoll


35/15 15/146 Arctic Camp International - Søknad om støtte


36/15 15/299 Forslag til ny arbeidsmiljølov


37/15 151213 Reglemet for møtegodtgjørelse i Beiarn kommune


38/15 15/365 Høring - Finansdepartementets høring om endring av eiendomsskattegrunnlaget


39/15 04/255 Kjeldåga minikraftverk


Kommunalleder Frank Movik vil i møte orientere om status for samferdselsprosjektet.


Beiarn kommune, 27.08.2015
Monika Sande
ordfører

Hele innkallingen (pdf)     Møteprotokoll