Formannskapsmøte 10. februar 2015

SAKSLISTE

Referater

4/15 15/18 Godkjenning av protokoller


5/15 14/137 Beiarradioen - økt støtte til overføring av kommunestyremøter


6/15 15/61 Gebyrsatser for skjenkebevilling enkelt anledning


7/15 14/313 Mandat med fremdriftsplan

8/15 14/313 Kommunikasjonsstrategi


9/15 14/46 Utviklingsprogram for byregioner - Bodø og Salten, fase 2.


Beiarn kommune, 03.02.2015
Monika Sande
ordfører

Les hele innkallingen (pdf)  Møteprotokoll